FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 309 คน)
 
องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดราชบุรี
 
วันนี้ (10 ม.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวม 606 ผืน
โอกาสนี้องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราชชนก

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี