FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ส่วนราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่

วันที่ 13 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 415 คน)

ส่วนราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่
 
 
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมและเข้าตรวจสอบ กรณีชาวบ้านในหมู่บ้านดอยดิน หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำเสีย และน้ำรั่วซึมจากบ่อฟาร์มหมูบริเวณใกล้เคียง สร้างความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเกษตร และกังวลเรื่องน้ำเสียไหลลงลำห้วย หลังจากประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วได้เข้าดูสถานที่เพื่อชี้จุดที่ผู้ร้องอ้างว่าน้ำรั่วซึมจากฟาร์มหมูเข้ามายังพื้นที่ทำการเกษตร และลงไปยังลำห้วยสาธารณะ
 
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากฟาร์ม ร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีใด เนื่องจากที่ผ่านมาฟาร์มได้บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ (EM) แต่ปัญหาน้ำเสียยังคงมี ที่ประชุมจึงมีความเห็นควรนำน้ำเสียออกจากสวนสาธารณะ ซึ่งต่อจากนี้ จะได้ร่วมกันพิจารณาว่าจะนำน้ำไปที่ใด และน้ำที่นำออกมาจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี