FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ชาวมอญราชบุรี จัดงาน "กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี" หรือ "เจี้ยะโม่งโร่งโม่นเดิง ราชบุรี" ครั้งที่ 3

วันที่ 13 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 785 คน)
 

ชาวมอญราชบุรี จัดงาน "กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี" หรือ "เจี้ยะโม่งโร่งโม่นเดิง ราชบุรี" ครั้งที่ 3
 
วันนี้(13 ม.ค. 61)นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน "กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี" หรือ ภาษามอญ คือ "เจี้ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี" ครั้งที่ 3 ที่ลานหน้าวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งชาวมอญ 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนนครชุมน์, ชุมชนบ้านม่วง, และชุมชนคุ้งพยอม ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอญจากจังหวัดสมุทรปราการ, กาญจนบุรี, เพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอญให้คนรุ่นหลังได้สัมผัส โดยงานเริ่มด้วยการแห่ขบวนแห่ลูกหลานพญารามัญ ในขบวนมีสาวมอญเทินหม้อดินเผามงคล นำประธานในพิธี คือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นั่งเกวียน ที่ใช้วัวเทียมเกวียน เข้าสู่งานเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ
 
ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอวิถีชีวิตชาวมอญ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การใช้ภาษา การจำหน่ายสินค้าชุมชนมอญ อาหารที่ปรุงโดยคนมอญ อาทิ แกงคั่วหัวตาล ข้าวแช่ ข้าวมันส้มตำแบบมอญ ซึ่งเป็นอาหารในพิธีกรรมที่ใช้รับขวัญเจ้าแม่โพสพ แกงแม่หม้าย แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงหยวกกล้วย ขนมปลากริมเผือก และการแสดงสืบสานวิถีมอญ เช่น "การละเล่นทรงผี" ที่นิยมเล่นกันในประเพณีสงกรานต์ "ทะแยมอญ" การละเล่นของคนมอญ ที่ร้องเกี้ยวพาราสีคล้ายลำตัด
 
สำหรับชาวมอญวัดใหญ่นครชุมน์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายรามัญ ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อหลายร้อยปีก่อน นับจากปี พ.ศ. 2081-2084 นอกจากนี้ยังมีการเดินทางเข้ามาอีกหลายระลอก ในช่วงสมัยอยุธยา ธนบุรี จนถึงต้นรัตนโกสินทร์ อพยพเข้ามาจากเมืองหงสาวดีประเทศพม่า เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภาร มารวมอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบอาชีพสุจริต ดำเนินชีวิตอย่างสงบราบเรียบ และใฝ่ธรรมป็นปกตินิสัยของชนชาติมอญ
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี