FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับหากพบเห็นใครยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้

วันที่ 16 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับหากพบเห็นใครยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้
 
วันที่ 15 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยนายอำเภอทุกแห่ง, ทหาร, ตำรวจ, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปราม ด้านยาเสพติดและอาชญากรรม แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้หารือการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ใดที่ยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืน และเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี