FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดมณีลอย อำเภอปากท่อ

วันที่ 17 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 398 คน)
 

จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดมณีลอย อำเภอปากท่อ
 
วันนี้ 17 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยการก่อสร้างท่อดันน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่สามารถใช้งานได้, การเปิด ปิด การระบายน้ำจากคลองห้วยโรง, การก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สามแยกวังมะนาว, ปัญหาการระบายน้ำเนื่องจากน้ำท่วมขัง และการจัดการผังเมือง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
 
สำหรับโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ จะหมุนเวียนออกให้บริการประชาชนทุกอำเภอตลอดปีงบประมาณ 2561 ภายในงานมี การมอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี