ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังพลจากกรมการทหารช่างออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

วันที่ 4 พ.ย. 2554 )
 
           พลโท นิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง แจ้งว่า กำลังพลจากกรมการทหารช่างได้ออกปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ดังนี้ -ชุดปฏิบัติงานคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กองพันทหารช่างที่ 111 จัดยานพาหนะสนับสนุนแจกถุงยังชีพ ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร ศาลายา -ชุดปฏิบัติงานคลองรังสิต กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดชุดเรือกำจัดผักตบชวา ในคลองหกวา จัดกำลังพล รับส่งประชาชนคลอง 8 เข้าพื้นที่อพยพ จัดเรือสนับสนุนมูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ยามยากแจกถุงยังชีพและน้ำดื่ม บริเวณคลองรังสิต จัดรถขนน้ำประปาสนับสนุนประชาชนหมู่ 14 และศูนย์อพยพวัดดอนใหญ่ ต.ลำลูกกา -ชุดปฏิบัติงานคลองระพีพัฒน์ กองพันทหารช่างที่ 111 จัดยานพาหนะสนับสนุนแจกถุงยังชีพที่อำเภอคลองหลวง -ชุดปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กองพันทหารช่างที่ 602 จัดกำลังพลเฝ้าระวังและเสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำคลองลำแตงโม เสริมแนวคันดินและกระสอบทราย บริเวณสวนนก นิคมฯลาดกระบัง ส่วนชุดปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กองพันทหารช่างที่ 51 เฝ้าระวังเสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำ ก่อแนวกระสอบทรายสนับสนุนบริษัทยำยำ -ชุดปฏิบัติงานจังหวัดชัยนาท ศบภ.กช. บรรจุหินกล่องตาข่ายลวดถักปิดช่องขาดคันกั้นน้ำคลองชัยนาท-อยุธยา ชุดสายพานอเนกประสงค์(Bronco) นำคณะ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเข้าตรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา -จัดกำลังและยุทโธปกรณ์บริการประชาชน บริเวณ ปตร.คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ในพื้นที่ อยุธยา ลพบุรี และปทุมธานียังคงจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี