ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีรับสมัครการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

วันที่ 18 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)
 

           นายพงษ์สรรค์  ตั้งมั่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดแนวทางการพัฒนากีฬามวลชนโดยการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดราชบุรี ได้มีการเล่นและการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง และเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยดำเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 จำนวน 6 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี,14 ปี ,16 ปี,18 ปี รุ่นประชาชนและรุ่นประชาชนหญิง เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต

            ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว กำหนดวันประชุมจับฉลากแบ่งสาย ในวันที่ 30 มกราคม 2561 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันฯ ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322028


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี