ข่าวเด่นราชบุรี
ส.ปชส.ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1/2561

วันที่ 18 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)

ส.ปชส.ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1/2561
             จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1/2561 เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
            บ่ายวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเล็กศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1/2561โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเมื่อปี2560 จำนวน 3 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1ประจำปี2561 จากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2561 เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามคำสั่งของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแบบยั่งยืน 0000000000000000000000000000 นางสาวศรัญญา เกตุกร/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี