ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 19 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 

            นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER ๒๐/๒๐๑๓ เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย "บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้  บทความเรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม,บทความเรื่อง เปิดหมดครับ บทความเรื่อง ทำไมตัดสิทธิผม ,บทความเรื่อง เข้าเกียร์ไม่ได้ ,บทความเรื่อง อยากไปเที่ยวอีกไหม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี