ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 

            นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  ปลัดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิเสธยาเสพติด การใช้ชีวิตในสังคมของเด็กวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีการจัดกิจกรรมการบรรยายวัยรุ่นกับการสื่อสาร,สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน(สังคมวัยรุ่น) รักใสใส ห่างไกลยาเสพติด/การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แสงธรรม นำชีวิต (มนุษย์กับการพัฒนาคน) ,ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมวัยใส,วัยรุ่น อยากรู้ อยากลอง/ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด การใช้ชีวิตในสังคมของเด็กวัยรุ่น/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร STOP TEEN MOM ,สารเสพติดกับน้องวัยใส ,รู้ทันโลก รู้ทันปัญหา ก้าวฝ่าวิกฤติ,เรียนรู้ไว้ ต้านภัยยาเสพติด ,เศรษฐกิจพอเพียง/ตามคำพ่อสอน , แบ่งกลุ่มกิจกรรมนันทนาการ Walk Rally ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง (กายบริหาร/แอโรบิค) นันทนาการ(ทีมวิทยากร)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี