ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ราชบุรีเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 

            พันตำรวจโท ดิตถชาติ  กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมืองให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

            ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ทางโทรสารหมายเลข 02-1438584 หรือทางอีเมล์ PPd.ect.2017@gmail.comหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี