ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมที่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมที่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(น้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว) มีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEF)และประมวลผลการปฏิบัติ(COP)

            จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี โทร.032-334864-7


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี