ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีจัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 9

วันที่ 24 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 519 คน)
 

             นายชัยฤทธิ์  ชิตชูตระกูล  ประธานคณะกรรมการ ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 9 ตอน 16 ปีคนรักฟัน สานสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาพและคนรักฟัน จรรโลงศาสนา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากระหว่างเครือข่ายสุขภาพอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและฐานกิจกรรม ลายแทงสุขภาวะ ปริศนารักฟัน...อ่อนหวานฟันดี, การแสดงเปิดเวทีสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เครือข่าย,เดี่ยวไมโครโฟนสุขภาวะรักฟัน "สุขภาพดี เริ่มที่...” และประกาศเจตนารมณ์ "หวานน้อย อร่อยหลาย ได้สุขภาพ”โดยชมรมคนรักฟันและเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี