ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน 1 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4(บริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม)

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 313 คน)
 

             นายสุนทร  แก้วศรีใส  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง จะดำเนินการสอบเทียบแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองอีจาง-หลุมดิน (บริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม) ตั้งแต่ กม.75+000 ถึง กม.95+000(ขาเข้า) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องปิดการจราจรช่องซ้ายทาง จำนวน 1 ช่อง เพื่อนำรถบรรทุก และเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer(FWD)ไปวิ่งทดสอบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี