ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดถนนเพลินเพลง” อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 368 คน)
 

นายบรรพต  จันทรวงษ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวัดเพลง เปิดเผยว่า อำเภอวัดเพลงกำหนดงาน "ตลาดถนนเพลินเพลง” อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตามนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี ท้องถิ่นชาติพันธุ์ของอำเภอวัดเพลงให้คงอยู่สืบไป โดยมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และเชิญเที่ยวชมบรรยายกาศตลาดอารยธรรมริมน้ำของชุมชนเก่าทั้ง 3 อำเภอ (อำเภอวัดเพลง อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี