ข่าวประชาสัมพันธ์
สช.เตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

วันที่ 29 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 

               นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน กำหนดจัดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนเอกชนครูนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการประชุมสัมมนาวิชาการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน และเพื่อประสานพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ โซน A ราชสดุดี 100 ปีแห่งความภักดี โซน B การจัดการศึกษาเอกชนเชิงพื้นที่ โซน C นิทรรศการ 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย โซน E รากฐานอันมั่นคงของการศึกษาเอกชน โซน G เอกชนก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่สากล และพบกับ 6 ห้องการเรียนรู้ โดยเสนอนิทรรศการ ศักยภาพด้านการศึกษาเอกชน โดยแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ ดังนี้ วิชาการระดับปฐมวัย ,ภาษาสู่สากล ,ห้องนวัตกรรม/โรงเรียนต้นแบบ ,เรียนรู้ตลอดชีวิต ,การศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาขั้นสูง

            สำหรับปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย เชิงพื้นที่เพื่อแสดงนวัตกรรมการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าและผลงานของโรงเรียนเอกชนในภูมิภาคอีก 4 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สหกรณ์สุราษฏร์ธานี ภาคเหนือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์ ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และมีการแข่งขันทักษะของนักเรียน การมอบเข็มสดุดี โล่ เกียรติบัตร รางวัลเข็มสดุดีทองคำ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี