ข่าวประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนการผลิตยาไบโอฟาร์มา

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 

           ยาไบโอฟาร์มา คือ สารที่เลียนแบบโปรตีน มีหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีประโยชน์ในการรักษาโรคได้หลายโรค โดยมีประสิทธิภาพและความปลอยภัยสูงกว่ายาเคมี ยาไบโอฟาร์มาจึงมีแนวโน้มที่จะถูกใช้มากขึ้นทั่วโรค ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาไบโอฟาร์มาเพียงแห่งเดียว คือบริษัทสยามไบโอไซเอนน์ จำกัด นายกรัฐมนตรีจึงมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการผลิตนาไบโอฟาร์มาในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น และให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพยาไบโอฟาร์มาที่ผลิตในประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่าและราคาถูกกว่ายาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

            กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาและทยอยยื่นเอกสาร โดยไม่ต้องรอให้เอกสารครบ รวมทั้ง ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา นอกจากนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน สนับสนุนการนำยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างตลาดรองรับอุตสาหกรรมการผลิตยาไบโอฟาร์มาในประเทศไทย  และส่งเสริมให้เอกชนสร้างโรงงานผลิตยาไบโอฟาร์มาในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี