ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ 11 บ้านสามัคคีธรรม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ แผนกที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธฯ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาตค อำเภอโพธาราม

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ

            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง,เวลา 11.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โฮมโปรสาขาราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง

            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแจ้งเจริญ หมู่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง

            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี