ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 

             นายวิสิษฏ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จัดหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER ๒๐/๒๐๑๓ เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย "บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ ๑.บทความเรื่อง ทำดีมากครับ ๒.บทความเรื่อง ไม่ใช่อย่างนี้ครับ ๓.บทความเรื่อง ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา ๔.บทความเรื่อง หนูเป็นปกตินะคะ ๕.บทความเรื่อง จะเก็บไว้ใช้อีก


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี