ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 พบกิจกรรมต่างๆมากมาย ในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน นี้

วันที่ 7 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
           นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม เช่น การประกวดกระทงประดิษฐ์ การประกวดยายจูงหลาน การประกวดธิดากระทงหลงทาง และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ทั้งนี้จึงขอเชิญประชาชนทุกคนร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปีดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไป
          จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น///นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี