ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการแนะนำการยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑ ผ่านอินเตอร์เน็ต ปีภาษี ๒๕๖๐

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

            ร้อยตำรวจตรีหญิง สุนันทา  ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ได้จัดโครงการแนะนำการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐/๙๑ ผ่านอินเตอร์เน็ต ปีภาษี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี (อาคาร๒)ตั้งอยู่ที่ ถ.อำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและใช้บริการตามกำหนดเวลาข้างต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี