ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนโหวตให้คะแนนกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 278 คน)
 

             เชิญชวนโหวตให้คะแนนกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดราชบุรี

ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 (ปิดโหวต วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.) วิธีการโหวต โทร.1900 1900 94 ตามด้วยรหัส TI (เลข 3 หลัก) TI029 นายอธิวัฒน์ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ,TI030 น.ส.จิรัฐิพร กาสา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ,TI074 น.ส.ณัฐรช โพเย็น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ,TI111 นายไป่ แสงดี โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ,TI112 น.ส.ปริยากร ภู่ตัน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ,TI143 นายปภพ ทองลาย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ,TI144 น.ส.สุกัญญา สิทธิเดช โรงเรียนหนองโพวิทยา, TI164 น.ส.ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี