ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรและสหกรณ์ราชบุรีเตือนโรคไข้หวัดนกกำลังกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้ง

วันที่ 8 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 
          นายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดนกกำลังกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ต่อการกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ท่ามกลางสัญญาณว่าเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงที่มีการกลายพันธุ์จะแพร่ระบาดในเอเชียและที่อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ที่ไม่อาจคาดเดาได้
          เชื้อไวรัสชนิด H5N1 ได้ติดต่อสู่คนครั้งแรกเมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 565 ราย เสียชีวิตทั้งสิ้น 331 ราย (ข้อมูลจาก WHO) การเสียชีวิตล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2554 ในประเทศกัมพูชา ซึ่งนับว่าเป็นการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนรายที่ 8 ในปีนี้ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8 คน เสียชีวิต
          ตั้งแต่ปี 2546 มีการทำลายสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก โดยการฆ่าหรือคัดทิ้งมากกว่า 400 ล้านตัวทั้งโลกทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และพบว่ามีจำนวน 63 ประเทศที่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในช่วงปี 2549 ได้มีการกำจัดเชื้อไวรัสออกไปจากประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่ในภายหลัง ถึงแม้ว่าจำนวนครั้งของการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่เลี้ยงและในประชากรนกป่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่พบสูงสุด จำนวน 4,000 ครั้งต่อปี เหลือเพียง 302 ครั้งในกลางปี 2551 เชื้อไวรัสไข้หวัดนกก็ยังคงมีการระบาดอย่างแพร่หลายใน 6 ประเทศ แต่การระบาดก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยพบการระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกเกือบถึง 800 ครั้ง ซึ่งถูกรายงานไว้ในช่วงปี 2553-2554
          เชื้อไวรัสมีการแพร่ระบาดทั้งในสัตว์ปีกและนกป่า ในช่วงปี 2551 นับได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่กระจายตัวของเชื้อไวรัส H5N1 ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นครั้งใหม่ทั้งในสัตว์ปีกและนกป่า
          นาย Juan Lubroth ตำแหน่ง FAO Chief Veterinary Officer ระบุว่าการแพร่กระจายที่เกิดขึ้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของนกอพยพ ซึ่งทำให้ไวรัสสามารถเดินทางออกไปได้เป็นระยะทางไกลขึ้น ดังนั้นเชื้อไวรัส H5N1 ที่พบในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาได้ปรากฎขึ้นในสัตว์ปีกหรือนกป่าที่อยู่ในประเทศซึ่งปลอดจากเชื้อไวรัสมาเป็นเวลาหลายปี นาย Juan Lubroth ยังได้บอกว่านกป่าอาจจะนำไวรัสเข้ามา แต่การแพร่กระจายของเชื้อโรคอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในการผลิตสัตว์ปีกและการตลาดทำให้เชื้อไวรัสเกิดการแพร่กระจาย โดยบริเวณที่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือ อิสราเอล ดินแดนปาเลสไตน์ (Palestinion Territories) บัลแกเรีย โรมาเนีย เนปาลและมองโกเลีย และนาย Juan Lubroth ยังได้บอกว่าสิ่งอื่นที่น่ากังวล คือ การปรากฏของเชื้อไวรัสที่มีความผันแปรทางพันธุกรรม (a variant virus) ที่พบในประเทศเวียดนามและจีนที่สามารถหลบเลี่ยงการป้องกันจากวัคซีนที่มี อยู่ได้ ในประเทศเวียดนามซึ่งมีการระงับการทำวัคซีนให้แก่สัตว์ปีกในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่การทำวัคซีนอยู่ในพื้นที่ทางเหนือและภาคกลางของประเทศ ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลายของเชื้อไวรัส ไข้หวัดนกชนิด H5N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ คือ H5N1-2.3.2.1
          การเตรียมการสูงสุด หน่วยงานให้บริการทางสัตวแพทย์ประเทศเวียดนามมีการเตรียมการขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและรายงานผลการทำวัคซีนชนิดใหม่ในสัตว์ปีกกลุ่มเป้าหมายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้
          การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในเวียดนามเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อประเทศกัมพูชา ไทยและมาเลเซีย ตลอดยังเป็นอันตรายต่อคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นด้วย การอพยพของนกป่ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังทวีปอื่น ๆ ได้ด้วย
         นาย Juan Lubroth ยังได้กล่าวต่อว่าโดยทั่วไปพบการลดลงอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในช่วงปี 2547 ถึงปี 2551 แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกขึ้น มาอย่างฉับพลันในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว โดยประชาชนจะพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกอยู่ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงหลังบ้าน ส่วนประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีรายงานยืนยันการพบเชื้อไข้หวัดนกแล้ว เช่น ประเทศบังคลาเทศ จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซียและเวียดนามมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและไม่มีประเทศใดที่สามารถบอกได้ว่าประเทศตนเองจะปลอดภัยจากโรคดังกล่าว นาย Juan Lubroth ได้เน้นย้ำว่าการเตรียมการและการเฝ้าระวังโรคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และไม่มีใครสามารถปล่อยหรือหยุดการเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี