ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือคิดภาษีอย่างง่ายด้วยสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 369 คน)
 

           ร้อยตำรวจตรีหญิงสุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่ากรมสรรพากรได้จัดทำ "คู่มือภาษีอย่างง่ายด้วยสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติในการคิดภาษีอย่างง่ายๆ ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. ๑๑๖๑ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๙๕๐๐


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี