ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว

วันที่ 6 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 

             นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานมายังจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว โดยเฉพาะเด็กที่อาจจะนำไปเล่นหรือใช้งานผิดวิธี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและการบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ข้อมูลการจำหน่ายของเล่นประเภทหน้าไม้จิ๋วในประเทศไทย พบว่า มีการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยระบุรายละเอียดสินค้าว่าทำจากวัสดุประเภทสแตนเลส และอลูมิเนียมอย่างดี โดยสามารถใช้ไม้จิ้มฟันในการยิงไปยังเป้าต่าง ๆ และสามารถยิงได้ไกลถึง 7 เมตร ราคา 590 บาท และนอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอทดสอบการยิงหน้าไม้จิ๋ว ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งมีการใช้หน้าไม้จิ๋วและไม้จิ้มฟันแทนลูกดอกในการยิงไปยังผัก ผลไม้ รวม 3 ชนิด ได้แก่ แครอท หัวใช้เท้า และแก้วมังกร ผลปรากฎว่า สามารถยิงและฝังติดกับเนื้อของผลไม้ดังกล่าวได้  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประสานห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อส่งสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว วิเคราะห์ทดสอบในประเด็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น เล่ม 1(มอก.685 เล่ม 1-2540) ในหัวข้อ 4.2.11 ของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า พลังงานจลน์ของหน้าไม้จิ๋วไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คือ 0.1 จูล (มาตรฐานกำหนดให้ของเล่นมีพลังงานจลน์ได้ไม่เกิน 0.08 จูล)

          ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หัวข้อ ข่าวบริการ เรื่อง สรุปข้อมูลกรณีความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี