ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดประชารัฐต้องชมกาดวิถีชุมชนคูบัว”

วันที่ 7 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 

             นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยกำหนดให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ประชาชน โดยดำเนินโครงการตลาดเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐต้องชม” เพื่อเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม และกำหนดเปิด "กาดวิถีชุมชนคูบัว” วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นตลาดประชารัฐต้องชม ของจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี