ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 7 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)
 

             นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน โดยกำหนดออกให้บริการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี