ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

วันที่ 9 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 

             นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซสำหรับให้บริการแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดให้มีระบบระบายอากาศอย่างเพียงพอ รวมถึงให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำวิธีการใช้ ข้อแนะนำ หรือคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริโภค

          จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซข้างต้นให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th ในหัวข้อ ข่าวบริการ เรื่อง ขอความร่วมมือการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี