FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 14 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 335 คน)
 
จังหวัดราชบุรีสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
 
วันนี้(14 มี.ค. 61) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แก่ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงให้แก่ประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตน พร้อมกันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 
 
อย่างไรก็ดีข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีระบุว่าจังหวัดราชบุรียังไม่พบคนที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี 2552 แต่จังหวัดราชบุรีมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่อง
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี