ข่าวเด่นราชบุรี
เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มี.ค. 2561 )

จังหวัดราชบุรี เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา รวม 12 ประเทศ จำนวน 70 คน เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาประเทศต่อไป โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และรับฟังการบรรยายจากนายอภิวรรษ สุขพ่วง ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงแบบไร่สุขพ่วง และเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ นำไปสู่ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนไร่สุขพ่วง”

          นายอภิวรรษ สุขพ่วง ได้กล่าวว่า ในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้กลับมาทำการเกษตรในบ้านเกิดของตนนั้น ได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ พระบรมราโชวาท ทฤษฎี และหลักคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้และที่สำคัญคือหลัก OUR LOSS IS OUR GAIN  ขาดทุนคือกำไร ได้ยึดถือหลักนี้มาโดยตลอด

          และในขณะเดียวกัน ผู้แทนเยาวชนจากราชอาณาจักรภูฏาน นางสาว Yeshi Choden อายุ 18 ปีได้กล่าวว่าจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และจะกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ และคิดว่าจะกลับไปศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรม เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งผู้แทนเยาวชนจากประเทศสิงคโปร์ นาย Sebastian Hoe Wee Kiat อายุ 25 ปีได้กล่าวสนับสนุนด้วยว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ และซื้อข้าวจากประเทศไทย จึงรูสึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาได้มาเยือน เมื่อได้มาดูงานที่นี่ และเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จึงสนใจมาก และจะกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบด้วยเช่นกัน

0000000000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี