FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนศาลากลางและอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 19 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 

จังหวัดราชบุรีเตรียมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนศาลากลางและอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น
 
วันนี้(19 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดราชบุรี แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
โดยกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมพร้อมอพยพหนีไฟ ในวันพุธที่ 28 มีนาคมนี้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นหรือ CPR การฝึกดับเพลิงแต่ละประเภท
 
ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย และตรวจสอบพัฒนาระบบป้องกัน พร้อมระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี