FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
คณะสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 330 คน)
 

คณะสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
วันนี้(21 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี พลเอก อาทร โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 
โดยมีประเด็นติดตามประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 โครงการ เงินงบประมาณรวม 12,448,600 บาท และปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและแนวทางแก้ไข ประเด็นภัยพิบัติต่างๆ การกำจัดขยะแรงงานต่างด้าว การบุกรุกที่ดินของรัฐ การค้ามนุษย์ และปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
 
โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำการเกษตร คสล. สายเขาสวนหลวง-ห้วยจำปา โดยเป็นการก่อสร้างคลองดาด คสล. ปากคลองกว้างประมาณ 2.50 เมตร ความยาว 1,576 เมตร หากแล้วเสร็จจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 282 ครัวเรือน สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรได้ 300 ไร่
 
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี