ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรี เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

วันที่ 21 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)

จังหวัดราชบุรี เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง

          วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนักพระราชวังแจ้งว่า หลังจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม แล้วจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

          นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด จึงลงตรวจพื้นที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานในการถวายความปลอดภัย พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนที่เส้นทางเสด็จทอดพระเนตรงานโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน   ซึ่งจากการรายงานของครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 โดยครั้งสุดท้ายได้ทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้เมื่อปี พ.ศ.2556

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี