ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลาดน้ำดำเนินสะดวก

วันที่ 22 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)

ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลาดน้ำดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นระบบลดปัญหาการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว

เช้าวันนี้(22 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุมหลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกครั้งที่1 จากกรณีมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนผ่านสื่อทางออนไลน์หรือเฟสบุ๊ค  เกี่ยวกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมราชบุรีเข้าตรวจสอบการร้องเรียนดังกล่าวพบว่าข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนพยานหลักฐานไม่ชัดเจน จึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกของจังหวัดราชบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมมือแก้ไขตลาดน้ำให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยแบ่งออกเป็น3 คณะทำงานประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบท่องเที่ยว 2. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และ3. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาการจัดระเบียบนักท่องเที่ยว ปัญหาการให้บริการของผู้ประกอบการ ปัญหาการบุกรุกลำน้ำ  ปัญหาราคาสินค้า  การขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

000000000000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี