ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 27 มี.ค. 2561 )

จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

         วันนี้(27มี.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วย

นาวาเอกอภินันท์ หิญชีระนันท์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ  ผู้แทนจากกองราชพิธี ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถาบันแม่ชีไทย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

000000000000000000000000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี