ข่าวเด่นราชบุรี
กองพลพัฒนาที่1ราชบุรี”อบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

วันที่ 27 มี.ค. 2561 )

กองพลพัฒนาที่1ราชบุรี”อบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น ที่แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ พลตรีเจษฎา  เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561"  โดยมีเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

000000000000000000000000

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี