FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนมีนาคม

วันที่ 29 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 

จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนมีนาคม
 
วันนี้ (29 มี.ค. 61) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และมอบนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดราชบุรี โดยวาระที่สำคัญในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 ข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม ราชบุรีพบผู้ป่วยแล้ว 190 ราย ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า
 
พร้อมกันนี้ได้แจ้งในที่ประชุมจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ในวันเสาร์ 31 มีนาคมนี้ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี