FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดงาน มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 29 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 290 คน)
 

วันนี้(29 มี.ค. 61) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี ประจำปี 2561" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ว่า จังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในกลุ่มจังหวัดให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้การตลาดนำหน้าการผลิต โดยตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยพัฒนาให้เป็นตลาดกลางปลาสวยงามระดับประเทศและในอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำสวยงามให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานสินค้าสูงขึ้นเพื่อการส่งออก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อหรือผู้ส่งออกโดยตรง และให้มีการพัฒนาสายพันธ์สัตว์น้ำสวยงามให้มีความหลากหลายและตรงความต้องการของตลาด
 
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสุดยอดแห่งสัตว์น้ำสวยงาม (Best in Show) จำนวน 6 รางวัล ในการประกวด 6 ชนิดสัตว์น้ำสวยงาม ได้แก่ ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอครอสบรีด ปลาหางนกยูง ปลากัดสวยงาม ปลากัดป่าพื้นบ้าน และปลาคาร์ฟ รวมทั้งสิ้น 83 ประเภท ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และใบประกาศ ภายในงานอีกด้วย
 
สำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและผลิตสัตว์น้ำสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ร้อยละ 40 ของปลาสวยงามที่ซื้อขายในตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปตลาดต่างประเทศ มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในจังหวัดราชบุรีซึ่งชนิดสัตว์น้ำสวยงามที่มีปริมาณส่งออกมาที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาหมอมาลาวี ปลาลูกผึ้ง ปลาหมอสี ปลาทอง ปลาหางไหม้ ปลาแรด ปลาก้างพระร่วง และปลาซัคเกอร์
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี