ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ที่ 1/2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 270 คน)
 

                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จำนวน 110 รายการ (ขายเหมารวม) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ขายแบบเหมารวม) ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.และกำหนดดูสภาพพัสดุในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น.

                ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาซื้อพัสดุดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี อาคารไปรษณีย์ชั้น 2-3 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3233 2590 หรือติดต่อคุณฉันทรัตน์ เรืองเดช หมายเลขโทรศัพท์ 084 7512475 และ คุณเทพนิมิต อุทัยชิต หมายเลขโทรศัพท์ 090 8808230 ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี