ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองราชบุรีย้ายหน่วยรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มาที่บริเวณหน้าห้างโลตัสราชบุรี

วันที่ 13 พ.ย. 2554 )
 
          จากการที่เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ตั้งหน่วยรับบริจาคเงิน สิ่งของและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บริเวณตลาดศรีเมือง ราชบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ย้ายหน่วยรับบริจาคไปที่บริเวณหน้าห้างโลตัส ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อบริจาคได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.– 16.00 น.
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี