ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและความจำเป็นต้องใช้งานในขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 

              โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560  มีรายการดังนี้ 1. ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 331 รายการ เป็นเงิน 85,256.50 บาท 2. ครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 1,370 รายการ เป็นเงิน 72,685.50 บาท 3.วัสดุยางยนต์ จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 1,644.60 บาท  4.แบตเตอรี่จำนวน 26 จำนวน เป็นเงิน 24,740.10 บาท 5.เศษไม้ จำนวน 1 กอง เป็นเงิน 50 บาท

              การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ โรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น.

การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา

ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลราชบุรี แจ้งความประสงค์โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมยื่นเอกสารในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.40 น. ถึง 10.00 น. ณ โรงพยาบาลราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-321827 และ 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี