ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดราชบุรีประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการจำนวน 1 หลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 128 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยกำหนดราคาประมูลขั้นต่ำ 16,000 บาท การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยราคา

 ผู้ที่สนใจจะขอเข้าร่วมประมูลราคาบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สามารถดูสภาพอาคารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561- 9 กรกฏาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดูสภาพอาคารได้ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. สอบถามรายละเอียดสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง โทร. 0-3220 1437

กำหนดการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าประมูลราคาในเวลา 13.00 น.-13.30 น. หากไม่ลงชื่อไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาประมูลขั้นต่ำบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี