ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอดำเนินสะดวกจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 

            นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ  นายอำเภอดำเนินสะดวก เปิดเผยว่า อำเภอดำเนินสะดวกกำหนดจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 ในการเสด็จมาประทับแรมที่อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อ พ.ศ.2447 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวก ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ขบวนแห่เรือจากท่าทุ่งเศรษฐีไปยังวัดโชติทายการาม ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การแสดงดนตรีย้อนยุค การแสดงวัฒนธรรมของนักเรียน เลือกซื้อผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้า OTOP ราคาถูก


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี