ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และให้ผู้เข้าประมูลราคาต้องลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าประมูลราคาในเวลา 13.00-13.30 น. หากไม่ลงชื่อไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล ราคาประมูลขั้นต่ำบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สู้ราคาจะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอประมูล ต่อเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป โดยสู้ราคาห่างกันครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

            ผู้สนใจจะขอเข้าร่วมประมูลราคาบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สามารถดูสภาพอาคารได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561-26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดูสภาพอาคารได้ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-326268-71 ต่อ 306-308

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี