ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติจัดกิจกรรมปั่นปลูกป่า ที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

              พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข  ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปั่นปลูกป่า เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น. กิจกรรมปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น ณ เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และเวลา 14.30 น. กิจกรรมปลูกป่า ณ พื้นที่บ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้ง เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ครอบครอง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความยั่งยืน และร่วมให้การสนับสนุนการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี