ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับชาติ (ระดับ 1)

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

               นายสินาด  รุ่งจรูญ  เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณปี 2561 (การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับชาติ (ระดับ 1) ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี และสระว่ายน้ำค่ายบุรฉัตร ซึ่งการเลือกชนิดกีฬาว่ายน้ำเนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีสระว่ายน้ำภายในจังหวัดหลายแห่ง มีนักกีฬาอายุน้อยที่สามารถพัฒนาต่อยอดจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ให้มีความรู้ ความสามารถในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติ และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับชาติ (ระดับ 1) โดยรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี