ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีเครื่องหมายจราจรและอบรมความรู้

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

             นายคนอง  รอดทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าคดีขับรถขณะเมาสุรามีปริมาณสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 รองจากคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ซึ่งสาเหตุของการกระทำความผิดดังกล่าว เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรจึงส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ปัญหาดังกล่าวนับได้ว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ในการรักษาวินัยและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาทาสีเครื่องหมายจราจรและอบรมความรู้ ในวันที่12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี