ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประกาศสืบหามารดาและญาติเด็ก

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

             นางสาวสุภลักษณ์  ภาระ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงชุลีพร แจ่มจันทร์ อายุ 13 ปี และเด็กชายนครินทร์ ม่วงคุ้ม อายุ 10 ปี และเด็กหญิงวนารี ม่วงคุ้ม อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบันบิดาชื่อนายนคร ม่วงคุ้ม อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน มีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มารดาชื่อนางต้นหลิว สว่าง อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่สามารถติดต่อมารดาได้มารดาทอดทิ้งเด็ก และไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก สภาพปัญหาของผู้รับบริการ คือ เด็กหญิงชุลีพร แจ่มจันทร์ เด็กชายนครินทร์ ม่วงคุ้ม และเด็กหญิงวนารี ม่วงคุ้มได้พักอาศัยกับนายนคร ม่วงคุ้ม อายุ 40 ปีซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา อยู่บริเวณบ้านร้างของกรมชลประทานในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมภายในบ้านพื้นบ้านพุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเด็กทั้งสามคนนอนจะนอนอยู่บริเวณนอกชานบ้านที่ไม่มีผนังกั้น บางครั้งบิดาต้องไปทำงานทั้งให้เด็กทั้งสามคนอยู่บ้านกันตามลำพังและบางครั้งบิดาและเพื่อนจะดื่มสุราที่บ้าน และมีปัญหายาเสพติด ซึ่งเกรงว่าเด็กจะไม่ปลอดภัยได้

            หากผู้ใดรู้จักมารดาหรือญาติเด็กดังกล่าว หรือสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวาจังหวัดอ่างทอง ตลอด 24 ชั่วโมง เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3594 9842 ได้ทุกวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี