ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) เปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 202 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งได้จัดตั้งสำนักงาน กสทช.เขต 16(ราชบุรี) โดยมีพิธีเปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

            เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงานและติดต่อขอรับบริการ สำนักงาน กสทช.ขอแจ้งที่ตั้งอาคารสำนักงาน กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) เลขที่ 168/19-20 หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3233-2561-2 มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจการของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี