ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดแสดงดนตรีและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 15 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           พันโท ถวิล ทองสีจัด นายทหารฝ่ายข่าวจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนจังหวัดทหารบกราชบุรี แจ้งว่า จากปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยที่ขยายวงกว้างออกไปไม่หยุดยั้ง โดยได้รับการช่วยเหลือและดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดตั้งศูนย์พักพิงนอกพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยทางด้านตะวันตก 3 ส่วน คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงใน 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง โพธาราม ปากท่อ จอมบึง ดำเนินสะดวก และบ้านโป่ง โดยมีศูนย์พักพิงแล้วจำนวน 29 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดผู้อพยพจำนวนทั้งสิ้น 4,259 คน จังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นหน่วยทหารส่วนภูมิภาคของกองทัพภาคที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบทางทหาร 2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เกิดปัญหาอุทกภัย จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้เป็นส่วนสนับสนุนให้กับหน่วยทหารด้วยกัน และส่วนราชการอื่น ๆ ที่สำคัญดังนี้
         1. ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์และกระสอบทราย กว่า 1,050,000 กระสอบ ให้กรมการทหารช่าง
         2. สนับสนุนการขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดราชบุรี ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ต่าง ๆ
         3. จัดยานพาหนะเพื่อเคลื่อนที่ประชาชนและสิ่งของให้กับ กรมการสัตว์ทหารบก และมหาวิทยาลัย ศิลปากร
         4. จัดเตรียมชุดซ่อมเครื่องยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/ซ่อมแซมบ้าน,การจัดทำจุลินทรีย์ทั้งชนิดก้อนและ ชนิดน้ำ
         5. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายภาณุรังษี ให้การช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและงานหลัง งานฟื้นฟู
         6. จัดการแสดงดนตรี โดยหมวดดุริยางค์ ของจังหวัดทหารบกราชบุรี
         ทั้งนี้ จังหวัดทหารบกราชบุรีได้จัดกิจกรรม ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคให้กับผู้พักพิง ซึ่งคนส่วนใหญ่อพยพมาจากอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวน 969 คน โดยมี พล.ต. เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธาน และจัดแสดงคอนเสิร์ตตามโครงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบภัย ให้ทุกคนมีจิตใจเข็มแข็งและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ทุกหน่วยเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกำลังและขีดความสามารถของแต่ละหน่วยแล้ว ส่งมอบให้กับหน่วยรับผิดชอบโดยตรงต่อไป สมกับคำขวัญของกองทัพบกที่ว่า "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน”///นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี